Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

1.       Petsahiplen.com, üyelik formu herkese açıktır. Formu eksiksiz şekilde dolduran herkese üyelik hakkı tanınır. petsahiplen.com istediği taktirde üyelerinin üyeliklerini sonlandırabilme hakkına sahiptir.

2.       Üye, bu sözleşme koşullarını kabul etmekle birlikte petsahiplen.com Topluluk Kurallarını da kabul etmiş sayılır. Topluluk Kurallarına aykırı hareket etmek ile Üyelik Sözleşmesine aykırı hareket etmek aynı sonuçları verir.

3.       Üyeler, kendilerine ait olmayan gerçek isimleri ve soy isimleri kullanamazlar. Geçerli bir e-mail adresinin bildirilmesi zorunludur. Üyeler, kayıt esnasında verdikleri bilgilerin doğruluğunu onaylarlar ve bu bilgilerin yanlışlığından kaynaklanacak her türlü sonucu kabul etmiş sayılırlar. Kendi belirledikleri e-mail adresi ve şifrenin kullanımından doğacak her türlü sorumluluğu da taşırlar.

4.       Üye, kayıt sırasında verdiği kendine ait isim, soy isim, yaş, şehir gibi bilgilerin doğru olmaması halinde üyeliğinin koşulsuz şartsız, herhangi bir uyarı yapılmadan petsahiplen.com tarafından tek taraflı olarak sonlandırılabileceğini kabul etmiştir.

5.       Üye, site kullanım sırasında da kendine ait verileri girmek zorundadır. Gerçeğe aykırı şekilde, pet, fotoğraf, görsel, video gibi dokümanları üyelik sayfasına veya sitesinin genel kullanım alanlarına eklemesi halinde üyeliğinin uyarı yapılmadan ve koşulsuz olarak petsahiplen.com tarafından tek taraflı sonlandırılacağını kabul etmiştir.

6.       Petsahiplen.com üyelerinin kimlik bilgileri, petsahiplen.com Kullanım Koşulları ve Gizlilik Hakları çerçevesinde gizli tutulmaktadır. Fakat aşağıdaki koşulların münferiden ya da toplu olarak gerçekleşmesi durumunda petsahiplen.com, üyenin kimlik bilgilerini araştırma, açıklama haklarına da sahiptir:

·       Resmi makamlarca üyeye yönelik resmi soruşturma talebi ya da bir suç duyurusu gelmesi halinde.

·       Üyenin petsahiplen.com sisteminin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde.

·       Bu sözleşme ve eklerine aykırı koşullardan dolayı üyeliği iptal edilmiş bir üyenin, yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması halinde.

7.       Bir kişinin petsahiplen.com’a üye olmak için vermiş olduğu her bilgi, petsahiplen.com tarafından saklanmaktadır. Bu bilgiler, üyenin kişisel haklarına zarar gelmemesi adına saklı tutulur. Üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Fakat üye, yalnızca kendisinin ulaşabileceği güncelleme alanlarında ve diğer site üyeleriyle iletişim sağlanabilmesi için gerek duyulan alanlarda bilgilerin paylaşılabileceğini kabul etmiş varsayılır.

8.       Petsahiplen.com sitesi içerisinde yer alan bütün resimli, yazılı, sesli, grafik içerek ya da içermeyen materyallerin her hakkı saklıdır. Aksi taktirde doğabilecek kanuni itilaflarda petsahiplen.com, bu uyarıları sunduğundan ötürü hiçbir mesuliyet kabul etmemektedir. Bu durum, aksi sayfada bildirilmiş ya da söz konusu materyal bir gerçek kişi adına yayınlanmışsa geçersiz kabul edilir.

9.       Petsahiplen.com üyelik hakkının kazanılması, bu hakların sonsuza kadar devam edeceği anlamını taşımaz. petsahiplen.com üyeleri, aldıkları hizmetlerin ve üyeliklerin ne kadar süreceği hakkında kişilere hiçbir garanti vermez. petsahiplen.com, üyenin üyelik başvurusuna yazdığı her bilginin doğru olduğunu kabul eder. Bu bilgilerin yanlış, hatalı olmasından doğabilecek her türlü teknik ya da kanuni arızanın sorumlusu kabul edilmez.

10.   Petsahiplen.com, kendi web sitesi üzerinden yapılan ve zarar vereceği öngörülen her türlü üye sayfası yayınını, haberleşmeyi, bilgi aktarımını yukarda belirtilen yazılı şartlar dahilinde dilediği zaman kesebilme hakkını saklı tutar.

11.   Yukarıda belirtilmiş olan bütün şartlara uymama durumunda doğabilecek ihtilaflar İstanbul Mahkemelerinin yetkisi dahilindedir. Bu gibi hallerde üyeler, mahkemelerin vereceği yaptırımlardan birinci derecede sorumludurlar.

12.   Petsahiplen.com, bu sözleşmenin herhangi bir maddesini değiştirebilme, yenileyebilme ya da iptal edebilme hakkına sahip bulunmaktadır. Her üye, bu maddeleri okumuş ve kabul etmiş sayılır. Sonrasında herhangi bir itiraza mahal verilemez.

13.   Petsahiplen.com üyeleri, diledikleri zaman tek taraflı olarak üyeliklerini iptal etmeyi talep edebilirler. Fakat iptal işlemi, bahse konu kullanıcıların üyelikleri süresince gerçekleştirdikleri icraatlara karşı sorumluluklarını sona erdirmez. İptal taleplerinin Pet Sahiplen tarafından kabul edilmemesi hakkı saklıdır. İptal talebi, talep eden üyenin kendi hesabına erişiminin durdurulması ya da üyenin bütün bilgilerinin kaldırılması biçiminde olabilir. İptal talepleri üzerine yapılacak olan işlemler, tek taraflı şekilde Pet Sahiplen’in taktirinde bulunur.

14.   Petsahiplen.com ile üyeleri arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda Petsahiplen.com elektronik yayınları ve tutulan kayıtlar delk kabul edilerek kullanılır. Olayların mahkemelere intikal etmesi durumunda elektronik kayıtla her iki taraf tarafından delil olarak, soruşturmanın ve davanın salahiyeti açısından kullandırılabilir.

15.   Petsahiplen.com Buluşma ve Etkinlikleri ile İlgili Yasal Mevzular:

Buluşma tarzı etkinliklerin amacı, petsahiplen.com üyelerini bir araya toplayarak güzel vakit geçirmelerini, karşılıklı olarak bilgi alışverişi yapabilmelerini sağlamak, topluma faydalı faaliyetlere imza atmaktır.

Buluşma benzeri etkinliklere katılan ya da buluşma benzeri etkinlikleri düzenleyen petsahiplen.com üyeleri ve üyesi etkinliği başarılı olması için işbu sözleşmede yer alan bütün kuralları okuduğunu ve kendisini ilgilendiren bütün kuralları uygulayacağını kabul etmiş olur.

petsahiplen.com yalnızca üyelerin birbirleriyle haberleşebilmeleri için gerekli elektronik ortamı sağlamaktadır. Petsahiplen.com’un etkinliklere dair hiçbir yasal veya maddi sorumluluğu yoktur. Etkinliklerde yer alan üyeler, kendi hür iradeleriyle etkinliklere katıldıklarını kabul eder. Etkinlikler sırasında oluşabilecek maddi, manevi zararlardan petsahiplen.com sorumlu tutulamaz. Üyeler ve katılımcılar etkinliklere katıldıklarında eylemlerinden ve faaliyetlerinden sorumlu olmakta, bunu da kabul etmiş sayılmaktadırlar.

Etkinlikler, 18 yaşından küçük katılımcılara açıktır. 18 yaşından küçük üyeler sadece ebeveynlerinin yazılı izniyle ya da ebeveynleriyle birlikte etkinliklere katılabilir.

Etkinliği düzenleyen üye ya da üyeler etkinliğin türüne göre gerekebilecek bütün yasal izinleri valilik, belediye, emniyet müdürlüğü gibi ilgili kurumlardan almakla sorumludur.

Etkinliklerde toplumun gelenek ve göreneklerine, yasalara ve ahlak kurallarına aykırı faaliyetlerde bulunulamaz. Tüzel haklara, kişisel haklara, insan haklarına, hayvan haklarına aykırı davranışlarda bulunulmasına izin verilemez.

16.   Petsahiplen.com Buluşma ve Etkinliklerle İlgili Tavsiyeler:

Etkinliğe katılan ya da etkinliği düzenleyen petsahiplen.com üyeleri etkinliğin başarılı olması için işbu sözleşmede belirtilen bütün kuralları okuduğunu ve kendisini ilgilendiren bütün kuralları uygulayacağını kabul etmiştir.

Etkinliği düzenleyen üye, ilk olarak etkinlik yapılacak tarihi netleştirir. Bu yapılırken o gün okul, bayram, tatil, konser gibi katılımı etkileyecek başka unsurları göz önünde bulundurur. Uluslararası ve ulusal saygınlığı olan sitelerden hava durumu araştırması yapılır. Mevsime göre günün en uygun saati belirlenir. Etkinliğin içeriğine karar verilirken üyelerin görüşleri de dikkate alınır. Barınak ziyareti, piknik, parkta petlerle buluşma gibi istekler göz önüne alınır. İçerik tespit edildikten sonra da petsahiplen.com’un ilgili sayfalarında gerekli duyurular yapılır. Duyurular en net ve en açık şekilde olmalıdır. Buluşma yeri, buluşma tarihi, saati, etkinliğin içeriği, maddi bir katkı yapılacak ise miktarı net bir şekilde duyuruda yer alır. Eğer herkes tarafından bilinilen bir yerde buluşulmuyor ise kapsamlı bir tanıtımı, hatta mümkünse yerin planı, lokasyonu duyuruya eklenir. Katılımı arttırmak için gerekirse farklı üye gruplarında da duyurulara yer verilebilir. Gerekirse telefon, kısa mesaj gibi alternatif iletişim kanalları da üyelere ulaşmak için kullanılabilir.

Etkinliklere katılacak üyelere etkinliğin sorumluluğunun kimde olduğu, mail adresi, cep telefonu gibi iletişim bilgileri bildirilir. Katılacağını bildirmiş olan; fakat daha önceden tanınmayan ya da katılacağından şüphe duyulan üyelere kısa mesaj yollanarak teyit edilmesi gerekir. Üyelerin yanlarında getirecekleri insan sayısı tespit edilerek toplam katılımcı sayısı mümkün olduğunca kesinleştirilmeye çalışılır. Yer kısıtlaması ya da yiyecek içecek söz konusu olan etkinliklerde bu özellikler hayati öneme sahiptir.

Özellikle köpeklerle katılım gösterilecek etkinliklerde üyelerin araç durumunun sorgulanması gerekir. Gerekirse yardımcı olunmalıdır. Bu yardım, aracı olan diğer üyelerle temas biçiminde ya da toplu bir taşıma aracı temini biçiminde olabilir.

Etkinliklere katılacak olan üyelerin ihtiyaçları hesaplanmalı, ona göre önlemlere başvurulmalıdır. Köpeklerin de katılacağı etkinliklerde köpekler için su kabı, mama kabı, temiz mama ve su, insanlar için yiyecekler, içecekler, gölgelikler ve tuvalet gibi ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmalıdır. Etkinliklerde güvenlik boyutu mutlaka düşünülmeli, gerekli önlemler alınmalıdır. Etkinliklerde insanlar ve köpekler için mutlaka ilk yardım malzemeleri, mümkünse sağlık personeli ve veteriner bulundurulmalıdır. Etkinliklerde gerek görülen ortamlarda güvenliğin sağlanması için bazı üyeler görev alabilir. Kollu kuvvetlerinden yardım talep edilebilir. Alkol tüketimi söz konusu olan etkinliklerde güvenlik önemlerine daha fazla önem verilmelidir.

Etkinlikler sırasında üyelerin ihtiyaçlarının temini ve kontrolün kaybedilmemesi için iş bölümü yapılmasında fayda vardır. Konulara görevli atanması en sağlıklı yoldu. Etkinlikler sonrasında da petsahiplen.com ilgili sayfalarında üyeler, katılım sayısı, etkinliğin başarısı, olaylar, aktiviteler gibi konulara dair bilgiler eklenmeli, mümkünse fotoğraflara yer verilmelidir.

Parazit tedavileri ya da aşıları tamamlanmamış köpeklerin etkinliklere getirilmeleri yasak olup köpek sahiplerinin aşı karnelerini yanlarında getirmeleri, gerektiğinde Pet Sahiplen yöneticilerine ve etkinliği düzenleyenlere göstermeleri gerekir.

17.   Üyelerin diğer üyelere petsahiplen.com ve Pet Sahiplen mobil uygulamalarında rahatsız edici, ısrar edici, taciz edici gibi rahatsız edici mesajlar atması durumunda Pet Sahiplen adminleri amaca aykırı hareket eden üyenin hesabını bildirim yapmadan süreli ya da süresiz kapatma hakkını saklı tutarlar.

18.   Petsahiplen.com üzerinden üyelerin satış yapması yasaktır. Bir üyenin satış yapması ya da yapmaya çalışması durumunda Pet Sahiplen adminleri üyeye bildirim yapma zorunluluğu olmadan hesabını süreli ya da süresiz olarak kapatma hakkına sahiptirler.

19.   Petsahiplen.com Üyelik Sözleşmesi zaman zaman gerekli hallerde değiştirilebilmekte ya da güncellenebilmektedir. Bu yüzden ilgili sayfaları düzenli olarak kontrol etmenizi tavsiye ediyoruz.

E-Posta Bülteni

Abone olarak güncel bilgileri kaçırmadan hemen email adresinize alabilirsiniz.